22 august 2023

Condiții de călătorie cu minorii în străinătate: Ce trebuie să știți despre documentele necesare

Călătoriile cu minorii necesită planificare și o înțelegere clară a documentelor necesare. Dacă sunteți părinte sau tutore și intenționați să călătoriți cu un minor român în străinătate, această resursă vă va ghida prin pașii legali.

Reguli generale privind călătoria minorilor în străinătate

Conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cetățenii români minori pot călători în străinătate cu pașaport sau carte de identitate (pentru minorii peste 14 ani) numai dacă sunt însoțiți și cu acordul părinților sau al reprezentanților legali. Reprezentantul legal este persoana desemnată prin lege să exercite drepturile părintești.

 

ATENȚIE: Certificatul de naștere nu este un document de călătorie!

Când minorul este însoțit de ambii părinți

Când un minor alege să călătorească peste hotare, există anumite reglementări care trebuie respectate. Un minor care călătorește însoțit de ambii părinți este autorizat să părăsească teritoriul României folosind doar documentul său individual de călătorie, eliminând nevoia de orice alte documente suplimentare. Aceasta se conformează art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea 248/2005.

Când minorul este însoțit de unul dintre părinți

Situația se complică atunci când un minor călătorește însoțit doar de unul dintre părinți. Iată regulile care se aplică:

  1. Declarația de acord a celuilalt părinte: Dacă părintele însoțitor aduce o declarație din partea celuilalt părinte care confirmă acordul său pentru călătoria în străinătate, aceasta este valabilă pentru o perioadă care nu depășește 3 ani de la data redactării. Referitor la art. 1324 din Legea nr. 287/2009 și art. 1325 cu art 1243 din Codul Civil, o astfel de declarație notarială este considerată un act juridic unilateral și necesită forme specifice pentru a fi revocată.

  2. Dovada autorității părintești: Dacă părintele însoțitor poate dovedi că minorul i-a fost încredințat sau că deține autoritatea părintească prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, aceasta este suficientă. Este important să se țină cont de hotărârile judecătorești din alte țări, recunoscute de autoritățile române.

  3. Decesul celuilalt părinte: Se acceptă ieșirea din țară dacă părintele însoțitor prezintă un certificat de deces sau orice alt document doveditor relevant, precum o comunicare oficială din partea misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare.

  4. Pierderea drepturilor părintești: Părintele însoțitor trebuie să dovedească faptul că celălalt părinte a pierdut drepturile părintești sau a fost declarat dispărut, potrivit legii.

  5. Suplinirea acordului celuilalt părinte: Dacă există o hotărâre judecătorească care suplinește acordul părintelui lipsă, aceasta poate fi folosită ca bază pentru călătoria minorului.

În cazul recunoașterii hotărârilor din state membre UE sau din state terțe, există reglementări specifice legate de competență, recunoaștere și executare. Este esențial ca oricine se confruntă cu această situație să fie la curent cu legile relevante și să consulte resursele oficiale, cum ar fi site-ul Conferinței de la Haga.

Când minorul este însoțit de reprezentantul legal

Fragmentul se referă la situația în care un minor român dorește să călătorească din România însoțit de un reprezentant legal. Pentru ca minorul să fie autorizat să părăsească țara în aceste condiții, există anumite cerințe legale care trebuie îndeplinite.

În primul rând, trebuie să existe o hotărâre judecătorească care a rămas definitivă și irevocabilă (adica, o hotărâre care nu mai poate fi contestată sau modificată). Această hotărâre trebuie să indice faptul că persoana sau persoanele care îl însoțesc pe minor au drepturile și obligațiile părintești asupra lui. Cu alte cuvinte, reprezentantul legal care însoțește minorul trebuie să aibă dreptul legal de a lua decizii în numele minorului și de a avea grijă de el, conform legii.

Această prevedere poate fi relevantă în situații în care custodia sau drepturile părintești sunt disputate sau au fost stabilite de un tribunal. Prin prezentarea unei astfel de hotărâri judecătorești, se asigură că persoana care călătorește cu minorul are autoritatea legală de a o face.

Când minorul este însoțit de o terță persoană

Dacă minorul este însoțit de o persoană care nu este părintele sau reprezentantul legal, ieșirea din țară este permisă doar dacă această persoană prezintă:

 

  • Declarația a ambilor părinți sau a celui care are autoritatea părintească, ce conține acordul lor privind călătoria. Această declarație nu trebuie să depășească 3 ani de la data în care a fost creată.
  • Documente care atestă că persoana însoțitoare este desemnată de o companie autorizată să efectueze transport internațional de persoane.

 

Pentru însoțitorii străini, este esențial să prezinte un certificat de cazier judiciar emis de autoritățile române. Valabilitatea acestui certificat este de 6 luni.

Minorul cu domiciliul sau reședința în străinătate

Dacă minorul are domiciliul sau reședința în afara României, poate părăsi țara fără acordul părinților, dacă însoțitorul prezintă documente care dovedesc faptul că minorul se îndreaptă către statul său de domiciliu sau reședință.

Cu toate acestea, în cazul în care minorul este însoțit de o terță persoană, aceasta trebuie să prezinte, pe lângă certificatul de cazier judiciar, și un act care să confirme calitatea sa de persoană desemnată de o companie autorizată pentru transport internațional.

Dovada că minorul se îndreaptă către locul său de domiciliu sau reședință poate fi oferită prin bilete de călătorie. Dacă destinația nu poate fi confirmată prin bilete, însoțitorul trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere.

Pentru a dovedi domiciliul sau reședința minorului în străinătate, pot fi prezentate:

  • Pașaportul minorului cu mențiunea statului de domiciliu.
  • Pașaportul părinților sau al reprezentantului legal.
  • Documente de reședință, cum ar fi permise de ședere, cărți de rezidență sau alte acte care confirmă înregistrarea reședinței.

Este important să rețineți că toate documentele oficiale trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată.

Concluzie

Călătoriile în străinătate cu minorii necesită planificare meticuloasă și o înțelegere clară a regulilor și documentelor necesare. Fiți pregătiți și asigurați-vă că dispuneți de toate documentele pentru a asigura o călătorie fără probleme.

Întrebări frecvente (FAQ)

În astfel de situații, este recomandat să consultați un avocat specializat în dreptul familiei pentru a înțelege opțiunile disponibile.

Minorul ar putea fi refuzat la frontieră sau ar putea întâmpina probleme în țara de destinație.

Pe lângă documentele standard, ar putea fi necesare documente suplimentare, cum ar fi scrisori de la instituțiile medicale sau educaționale, precum și alte aprobări relevante.

Sunteți persoană străină din UE și aveți nevoie de cazier judiciar în România?

Nu mai pierdeți timpul cu drumuri inutile și birocrație complicată. Aplicați simplu, rapid și ușor pentru cazierul dvs. judiciar prin serviciul nostru online. Faceți primul pas acum și lăsați-ne pe noi să ne ocupăm de restul.

 Solicitați cazierul judiciar acum!