31 octombrie 2023

Reabilitarea: Calea Ta Spre Un Cazier Curat

Cazierul judiciar, cu detaliile sale despre infracțiuni penale din trecut, poate deveni o povară copleșitoare, limitând oportunitățile pe care o persoană le poate explora în viitor.

Cazierul judiciar, cu detaliile sale despre infracțiuni penale din trecut, poate deveni o povară copleșitoare, limitând oportunitățile pe care o persoană le poate explora în viitor. Cu toate acestea, reabilitarea reprezintă o fereastră de speranță pentru obținerea unui cazier curat. În acest articol, vom dezvălui pașii esențiali ai procedurii de reabilitare, de la documentele necesare până la evaluarea antecedentelor.

Tipuri de Reabilitare

Reabilitarea este instituția prin efectul căreia încetează pentru viitor consecințele juridice ale unei condamnări, respectiv decăderile și interdicțiile, precum și incapacitățile care rezultă din condamnare.
Reabilitarea are o funcție reeducativă, având ca drept scop integrarea fostului condamnat în societate.

Cu titlu de excepție, reabilitarea nu are ca urmare reintegrarea în funcția din care condamnatul a fost scos în urma condamnării ori de redare a gradului militar pierdut. Efectele nu se extind și asupra măsurilor de siguranță.

Raportat la modul în care poate fi obținută, reabilitarea este de două feluri:

 • Reabilitarea de drept
 • Reabilitarea judecătorească

1.Reabilitarea de drept

Potrivit art. 165 Cod penal, reabilitarea are loc de drept, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii care nu depășește 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârșit o altă infracțiune.

Reabilitarea de drept se poate aplica atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cazul persoanelor juridice.

Reabilitarea de drept pentru persoane fizice

Reabilitarea de drept se dispune sau se constată cu privire la toate condamnările pe care le-a suferit o persoană fizică, iar nu numai cu privire la o parte a acestora, condamnări pronunțate în țară sau în străinătate. În cazul condamnărilor pronunțate în străinătate este necesar ca acestea să fie recunoscute în România, în condițiile prevăzute de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în procedură penală.

Termenul de reabilitare

Termenul de reabilitare este de 3 ani și curge de la data la care pedeapsa principală este executată sau considerată executată, respectiv:

 • data punerii efective în libertate când pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani a fost integral executată în regim de detenție;
 • data actului de grațiere postcondamnatorie în cazul grațierii totale sau a restului de pedeapsă;
 • data rămânerii definitive a hotărârii în cazul grațierii antecondamnatorii, în cazul în care, după deducerea duratei privării de libertate, nu mai rămâne niciun rest de pedeapsă de executat;
 • data împlinirii termenului de prescripție a executării pedepsei;
 • data împlinirii termenului de supraveghere în situația în care executarea a fost suspendată sub supraveghere;
 • data împlinirii termenului de supraveghere al liberării condiționate (nu de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus liberarea condiționată);
 • data la care amenda penală a fost achitată integral, respectiv data la care executarea amenzii penale s-a stins în orice alt mod.

Pentru a opera reabilitarea de drept este necesar ca persoana condamnată să nu mai comită în termenul de reabilitare o altă infracțiune.

Efectul reabilitării de drept în cazul persoanelor fizice

Efectul reabilitării de drept în cazul condamnaților persoane fizice îl reprezintă ștergerea din oficiu a mențiunilor privind pedeapsa aplicată condamnatului de către autoritatea care ține evidența cazierului judiciar.

Reabilitarea de drept pentru persoane juridice

Reabilitarea de drept se dispune sau se constată cu privire la condamnările pe care le-a suferit o persoană juridică dacă, în decursul termenului de reabilitare – de 3 ani de la data la care pedeapsa amenzii (indiferent de cuantum) sau pedeapsa complementară a fost executată sau considerată ca executată, aceasta nu a mai săvârșit nicio altă infracțiune.

Efectul reabilitării de drept în cazul condamnaților persoane juridice

Efectul reabilitării de drept în cazul condamnaților persoane juridice îl reprezintă ștergerea din oficiu a mențiunilor privind pedeapsa aplicată de către organul care a autorizat înființarea persoanei juridice și de către organul care a înregistrat persoana juridică.

Condiții pentru reabilitarea de drept pentru persoane juridice

Condiții pentru reabilitarea de drept pentru persoane juridice

 • Trecerea Timpului: Trebuie să fi trecut un interval de împlinirea termenului de reabilitare de 3 ani de la data la care pedeapsa amenzii sau pedeapsa complementară a fost executată sau considerată ca executată, cu condiția să nu fi fost săvârșită nicio altă infracțiune în acest interval.
 • Diversitatea Pedepselor: Un aspect distinct în cazul persoanelor juridice este varietatea pedepselor posibile. Acestea pot implica amenzi, dar și pedepse complementare, în funcție de gravitatea infracțiunii comise.
 • Execuția Pedepselor: Continua procedura de reabilitare pornită pentru persoanele juridice poate intra în vigoare începând cu data la care toate pedepsele au fost executate sau când se consideră că acestea au fost îndeplinite în totalitate.

2. Reabilitarea judecătorească:

Potrivit art. 166 Cod penal, reabilitarea judecătorească poate avea loc la cerere, atunci când o persoană condamnată în trecut pentru anumite fapte dorește să obțină reabilitarea. De asemenea, dacă persoana în cauză nu mai există, evidența cazierului judiciar va șterge moștenitorii săi pot ridica această pretenție, în instanță. 

Condiții pentru reabilitarea judecătorească

Pentru a fi eligibil pentru reabilitarea judecătorească, o persoană condamnată trebuie să satisfacă următoarele criterii:

 • Absența Altei Infracțiuni: Individul NU trebuie să fi comis o altă infracțiune într-un interval de timp corespunzător termenului de reabilitare.
 • Achitarea Cheltuielilor de Judecată și a Obligațiilor Civile: Condamnatul trebuie să fi achitat integral cheltuielile de judecată și să-și fi îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare. Această regulă se aplică, cu excepția cazului în care condamnatul poate dovedi că nu a avut mijloacele necesare pentru a-și îndeplini aceste obligații sau dacă partea civilă a renunțat la despăgubiri.

Consultarea cu un avocat specializat în dreptul penal este esențială pentru a înțelege în detaliu procedura și cerințele specifice legate de reabilitarea de drept pentru persoanele juridice.

Ce efecte produce reabilitarea judecătorească?

Reabilitarea judecătorească aduce cu sine o serie de rezultate pozitive pentru individul care a solicitat acest proces. În rândul acestor efecte benefice, se numără în principal:

 • Încetarea Decăderilor și Interdicțiilor: Reabilitarea pune capăt decăderilor și interdicțiilor care au fost impuse în urma unei condamnări. Aceasta înseamnă că persoana poate să-și recâștige unele drepturi și libertăți civile, care fuseseră anterior restrânse.
 • Restabilirea Capacităților Civile: Un alt efect major al reabilitării constă în restabilirea capacităților civile ale individului, care fuseseră afectate în urma condamnării.

Termenul de la data la care puteți cere reabilitarea judecătorească este cel care începe cu data de final a unei executări de pedeapsă sau după caz dată de la care se împlinește termenul de prescripție.

Ce se întâmplă cu cei care au avut amendă penală? 

Calcularea termenului în cazul lor are în vedere data de la care și-au plătit amenda sau data de la care amenda s-a prescris.

Cerere Reabilitare – Procedura in instanta

În cerere trebuie să se menţioneze următoarele:

 1. adresa condamnatului, iar când cererea este făcută de altă persoană, adresa acesteia;
 2. condamnarea pentru care se cere reabilitarea şi fapta pentru care a fost pronunţată acea condamnare;
 3. localităţile unde condamnatul a locuit şi locurile de muncă din tot intervalul de timp de la executarea pedepsei şi până la introducerea cererii, iar în cazul când executarea pedepsei a fost prescrisă, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la introducerea cererii;
 4. temeiurile cererii;
 5. indicaţii utile pentru identificarea dosarului şi orice alte date pentru soluţionarea cererii.
  La cerere se anexează actele din care reiese că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

Termenul de la data la care puteți cere reabilitarea judecătorească este cel care începe cu data de final a unei executări de pedeapsă – sau după caz dată de la care se împlinește termenul de prescripție.

Unde se depune cererea de reabilitare judecatoreasca?

După ce a fost completată și redactată, cererea de reabilitare este, în mod uzual, depusă la instanța care a pronunțat inițial hotărârea privind infracțiunea. Cu toate acestea, există și o alternativă prevăzută în legislație pentru competența în astfel de cazuri. Prin urmare, cererea de reabilitare poate fi înaintată și la instanța competentă aflată în jurisdicția unde condamnatul își are domiciliul sau ultimul domiciliu, în situația în care acesta locuiește în străinătate la data depunerii cererii.

Cum se procedează dacă cererea este respinsă

Conform legislației, dacă cererea a fost anterior respinsă, o nouă cerere poate fi depusă numai după scurgerea unui termen de un an. Acest termen începe să curgă de la data respingerii cererii prin hotărâre definitivă. În plus, persoana trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate prevăzute în articolul 168 al Codului Penal, atât pentru intervalul anterior depunerii primei cereri, cât și pentru noua cerere.

Dacă respingerea cererii a avut loc din motive de formă, se pot aplica prevederile Codului de procedură penală pentru reînnoirea cererii.

Cât costă reabilitarea unui cazier judiciar

Costurile pentru reabilitarea cazierului judiciar pot fluctua semnificativ și depind de mai mulți factori. Tariful pentru serviciile unui avocat specializat în dreptul penal variază în funcție de complexitatea cazului și de timpul alocat acestuia. În general, aceste costuri pot varia între 1000 și 4000 de lei sau chiar mai mult, în funcție de circumstanțele specifice ale fiecărui caz. Pentru a obține o evaluare precisă a costurilor, este recomandabil să consulți un avocat experimentat în reabilitarea cazierului judiciar.

Reabilitarea poate fi anulată?

Anularea reabilitării judecătorești intervine atunci când, după obținerea acesteia, se constată că persoana reabilitată a comis o altă infracțiune care, dacă ar fi fost cunoscută anterior, ar fi dus la respingerea cererii de reabilitare

Persoana decedată poate fi reabilitată?

Dacă un individ condamnat decedează înainte de expirarea termenului de reabilitare, acesta poate fi reabilitat post-mortem, cu condiția ca instanța să evalueze comportamentul său până la momentul decesului și să considere că merită acordarea acestui beneficiu.

Redepunerea cererii de reabilitare

Conform legislației, dacă cererea de reabilitare judecătorească a fost anterior respinsă, o nouă cerere poate fi depusă numai după scurgerea unui termen de un an. Acest termen începe să curgă de la data respingerii cererii prin hotărâre definitivă.

Întrebări frecvente (FAQ)

Da, consultarea cu un avocat este de obicei esențială pentru reabilitarea judecătorească. Procesul de reabilitare implică o procedură legală complexă și documentație specifică, iar un avocat specializat în dreptul penal va putea oferi asistență în întocmirea și depunerea cererii, precum și în reprezentarea în fața instanței.

Reabilitarea încetează decăderile și interdicțiile impuse de o condamnare.

Reabilitarea de drept este automată după 3 ani de la executarea pedepsei, dacă nu se săvârșesc alte infracțiuni.

Reabilitarea judecătorească este o cerere depusă în instanță pentru anularea consecințelor unei condamnări.

Cererea se depune în mod obișnuit la instanța care a pronunțat inițial condamnarea sau la instanța corespunzătoare jurisdiției unde locuiește condamnatul.

Doriți să vă reabilitați cazierul și să vă recăpătați libertatea?

Cabinetul de Avocat Târța Ana Gabriela vă oferă servicii profesionale de reabilitare cazier

Pentru mai multe informații și pentru a începe procesul de reabilitare, sunați-ne acum la:

📞 Telefon: 0756212166
💬 WhatsApp: 0756212166

Sau vizitați-ne la adresa:

📍 Str. Aurel Popp, Nr. 2, Satu-Mare

Reabilitare Cazier Avocat Tarta Ana Gabriela