2 februarie 2024

Cazier Fiscal Online: Tot ce Trebuie să Știi

În lumea rapidă de astăzi, nevoia de servicii publice eficiente și accesibile este esențială. Platforma cazierjudiciaronline.com se află în fruntea acestei transformări în România, revoluționând modul în care cetățenii accesează documente vitale.

Cazierul fiscal reprezintă un aspect esențial în contextul fiscal și financiar atât pentru indivizi, cât și pentru entitățile juridice. Acest document servește ca dovadă a respectării obligațiilor fiscale și a conformității cu legislația în vigoare.

În continuare, vom explora în detaliu tot ce trebuie să știți despre cazierul fiscal: conținutul său, modalitățile de obținere, actele necesare și posibilitatea eliminării anumitor fapte din acesta.

Ce este certificatul de cazier fiscal?

Certificatul de Cazier fiscal este un document oficial emis de către organul fiscal competent (ANAF) în eliberarea certificatului de cazier fiscal, în care sunt înregistrate toate obligațiile fiscale ale unei persoane sau entități. Acest document include detalii despre venituri, cheltuieli, datorii fiscale, plăți efectuate și altele, care sunt înscrise în cazierul fiscal pentru a monitoriza și verifica conformitatea cu legile fiscale. Pentru persoanele fizice și entitățile fără personalitate juridică, acest document este esențial pentru a demonstra disciplina financiară și pentru a respecta regulile fiscale.

Cum funcționează cazierul fiscal?

Cazierul fiscal este creat și actualizat de către organul fiscal competent în timp real, pe baza informațiilor furnizate de contribuabili. Acesta include toate tranzacțiile financiare, precum veniturile, cheltuielile, impozitele plătite și datoriile fiscale restante. Data comunicării deciziei organului fiscal este înregistrată în cazierul fiscal, astfel încât să fie clar când au fost sancționate faptele care apar în acest document. Prin acest mecanism, autoritățile fiscale pot verifica dacă contribuabilii respectă cu strictețe legile fiscale.

Importanța cazierului fiscal

Cazierul fiscal este crucial pentru mai multe aspecte ale vieții financiare și fiscale. Acesta servește ca bază pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal și este adesea solicitat în diverse circumstanțe, cum ar fi:

1. Reflectarea integrității fiscale

Principalul rol al cazierului fiscal este de a reflecta istoricul fiscal al unei persoane sau entități. Acesta include datorii fiscale, amenzi sau alte sancțiuni, oferind astfel o imagine clară a comportamentului fiscal. Pentru o companie sau un individ, un cazier curat este un indicator al responsabilității și al conformității fiscale.

2. Criteriu în evaluarea credibilității

În lumea afacerilor, cazierul fiscal este adesea folosit ca un criteriu de evaluare a credibilității unei companii. Un istoric fiscal nepătat poate facilita accesul la finanțări, atragerea de parteneri și investitori, în timp ce un istoric negativ poate reduce încrederea și poate limita oportunitățile de creștere.

3. Impactul în accesarea finanțărilor

Pentru persoanele fizice, cazierul fiscal poate influența capacitatea de a obține împrumuturi sau alte forme de credit. Instituțiile financiare îl pot folosi pentru a evalua riscul de credit și conformitatea fiscală a solicitantului. Un cazier fiscal fără probleme poate simplifica semnificativ procesul de aprobare a unui credit.

4. Necesitate în tranzacții și licitații

Există situații, cum ar fi tranzacțiile imobiliare sau participarea la licitații publice, unde prezentarea cazierului fiscal este obligatorie. Acesta demonstrează conformitatea fiscală și poate influența desfășurarea și rezultatul acestor proceduri.

Cine poate solicita cazierul fiscal

Dreptul de a solicita cazierul fiscal este acordat:

 • Persoanelor fizice, indiferent de cetățenie sau domiciliu;
 • Cetățenilor străini rezidenți în România;
 • Persoanelor juridice înregistrate în România și în străinătate;
 • Asociațiilor și entităților fără personalitate juridică

Cazier fiscal pentru persoane fizice și juridice

Procedura presupune prezentarea actului de identitate și, dacă este cazul, o procură sau o împuternicire. Este important de menționat că solicitarea poate fi efectuată și online, printr-o simplă accesare a platformei cazierjudiciaronline.com, ceea ce simplifică procesul și reduce timpul de așteptare sau fizic la ANAF.

Documente necesare pentru persoane fizice

Pentru a obține un certificat fiscal online, sunt necesare următoarele documente:

 • CerereFormularul 502: Un formular completat pentru a iniția solicitarea.
 • Act de Identitate (Titular sau Reprezentant Legal): Un act de identitate valabil pentru confirmarea identității.
 • Procură sau Împuternicire Avocațială (dacă este cazul): Un document care atestă dreptul reprezentantului legal de a acționa în numele titularului.
 • Chitanță de Plată: O chitanță care dovedește plata taxei pentru obținerea certificatului fiscal.

Documente necesare pentru persoane juridice

Pentru persoanele juridice, sunt necesare următoarele documente pentru a solicita un certificat fiscal online:

 • CerereFormularul 502: Acest formular reprezintă primul pas în procesul de obținere a certificatului fiscal.
 • Act de Identitate (Reprezentant Legal): Documentul care confirmă identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice.
 • Document Care Atestă Calitatea de Reprezentant Legal: Un document oficial care dovedește calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice.
 • Împuternicire Avocațială sau Mandat al Împuternicitului/Avocatului/Angajatului Firmei: Dacă solicitarea este depusă de o persoană împuternicită sau de un avocat, trebuie să furnizați documentele relevante care atestă autorizarea lor.
 • Chitanță de Plată: O chitanță care servește ca dovadă a plății taxei pentru obținerea certificatului fiscal.

Ce informatii contine cazierul fiscal

Cazierul fiscal detaliază fapte sancționate contravențional sau penal comise de persoane fizice, juridice sau de entități fără personalitate juridică.

Documentul include un total de 318 tipuri de fapte ce pot fi înregistrate, conform Hotărârii de Guvern nr. 1.000 din 2015. Acestea sunt guvernate de diverse legi, printre care se numără:

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și modificările sale ulterioare;
 • Legea societăților nr. 31/1990;
 • Legea nr. 241/2005, care vizează prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;
 • Legea nr. 346/2002 referitoare la asigurările pentru accidente de muncă și boli profesionale.
 • Lista completă a acestor fapte este disponibilă pe site-ul oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Pe lângă faptele sancționate de legislația fiscală, contabilă, vamală sau cele legate de disciplina financiară, cazierul fiscal include și alte informații esențiale, precum:

 • Răspunderea solidară cu debitorul, în baza unei decizii definitive emise de organul fiscal competent, respectând Codul de procedură fiscală;
 • Răspunderea patrimonială în cazul debitorilor în insolvență, stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru creanțele incluse în pasivul administrat de ANAF;
 • Starea de inactivitate fiscală declarată legal, cu excepția situațiilor de inactivitate temporară înregistrate la Registrul Comerțului.
 • Cazuri în care prezentarea cazierului fiscal este obligatorie.

Valabilitatea cazierului fiscal

Cazierul fiscal reprezintă o componentă vitală în lumea fiscală și financiară, dar este important să înțelegem și perioada de valabilitate a acestuia. Un cazier fiscal este valabil timp de 30 de zile de la data eliberării sale. Această perioadă limitată de valabilitate este impusă pentru a asigura că informațiile conținute în cazier sunt mereu actuale și relevante.

Când se șterg faptele din cazierul fiscal

Există diverse circumstanțe prin care înregistrările din cazierul fiscal pot fi eliminate. Acestea includ:

 • când infracțiunile comise nu mai sunt considerate ilegale conform legislației actuale;
 • dacă în ultimii 5 ani de la data la care sancțiunea a devenit definitivă nu au fost comise noi infracțiuni prevăzute de legile fiscale, financiare, vamale sau cele legate de disciplina financiară, situație în care se aplică prescripția;
 • prin reabilitare, confirmată printr-o hotărâre judecătorească, fie ea judecătorească sau legală;
 • o dată ce datoriile sunt achitate în cazul răspunderii solidare pentru datorii cu un debitor declarat insolvabil sau insolvent, cu condiția să fi trecut cel puțin un an de la notificarea deciziei definitive a autorității fiscale;
 • când contribuabilul este reactivat după ce a fost declarat inactiv;
  în cazul decesului persoanei, ceea ce duce la anularea cazierului fiscal.

Radierea rapidă a faptelor din cazierul fiscal

Dacă ai fapte înscrise în cazierul fiscal care pot afecta negativ situația ta financiară, există modalități radia rapid faptele din cazierul fiscal. Radierea rapidă a faptelor din cazierul fiscal se poate face prin respectarea codului de procedură fiscală și prin corectarea erorilor sau a datoriilor fiscale într-un mod legal.

Cazier fiscal online:Aplică simplu și rapid online

Acum este mai simplu ca niciodată să obțineți cazierul fiscal online. Cu câțiva pași ușor de urmat, veți putea să vă realizați cererea eficient și rapid, folosindu-vă doar de platforma noastră, cazierjudiciaronline.com:

 1. Accesează site-ul nostru – navighează la secțiunea dedicată cazierului fiscal online pentru a începe procesul de aplicare.
 2. Completează formularul online cu datele personale necesare – Asigură-te că toate datele introduse sunt corecte și actuale pentru a evita orice întârzieri în procesarea cererii tale.
 3. Încarcă o fotografie clară a actului tău de identitate – Acest pas este crucial pentru verificarea identității tale și pentru a asigura că procesul de aplicare este cât mai sigur posibil.
 4. Efectuează plata – utilizează cu încredere metodele de plată disponibile pe site-ul nostru pentru a finaliza tranzacția în valoare de 250 RON.
 5. Așteaptă livrarea electronică – după ce plata este confirmată, echipa noastră va procesa comanda și îți va trimite cazierul fiscal în format electronic, direct pe adresa de email furnizată de tine, în cel mai scurt timp posibil.

Întrebări frecvente (FAQ)

Pentru persoane fizice, un act de identitate; pentru persoane juridice, acte de identitate ale reprezentanților și documente corporative.

Cazierul fiscal este valabil timp de 30 de zile de la data eliberării sale.

În cazierul fiscal sunt înscrise faptele legate de istoricul fiscal al unei persoane sau entități. Aceste fapte pot include informații despre:

 • Plățile de impozite și taxe efectuate sau restante.
 • Datoriile fiscale acumulate sau achitate.
 • Sancțiunile fiscale și penalitățile aplicate.
 • Orice alte detalii relevante pentru relația cu autoritățile fiscale.

Este important să revizuiești cazierul fiscal imediat după primire și să contactezi autoritățile fiscale în caz de neclarități sau erori.

 

Pentru radierea rapidă a faptelor din cazierul fiscal, achită orice datorii fiscale restante și corectează eventualele erori din declarațiile anterioare. Apoi, solicită revizuirea cazierului la autoritatea fiscală competentă.

Evită birocrația: cazierul tău fiscal, la un click distanță de tine

Indiferent de necesitățile dvs., fie că aveți nevoie de un certificat de cazier judiciar, de un cazier auto sau de un cazier fiscal online, cazierjudiciaronline.com este soluția digitală pe care v-o punem la îndemână. Uitați de cozi lungi și de complicațiile birocratice.

Intrați acum pe cazierjudiciaronline.com și vedeți cum procesele se simplifică, economisindu-vă timp și efort. Înregistrați-vă pe platformă, alegeți serviciul dorit și finalizați tranzacția în mod sigur și convenabil. Bucurați-vă de viteza și eficiența unei platforme special concepute pentru a face viața mai ușoară.

Nu așteptați mai mult, începeți să utilizați cazierjudiciaronline.com chiar acum și transformați modul în care interacționați cu serviciile publice!

Partajează pe rețelele sociale:
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp